Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice Library


Excel ADO_AccessData
Hent data fra en Access database.

 CellNameExists
Checker om der findes en Celle med et bestemt navn i et regneark. Samt sletning af alle navn på navngivne celler.

 ColoredCellsCount
Disse brugerdefinerede funktioner kan tælle antallet af celler i et området, som har en specifik baggrundsfarve, mønster eller mønster med farve.

 ColoredCellsSum
Denne brugerdefinerede funktion kan summere celler i et området, som har en specifik baggrundsfarve.

 ColorIndex
Oversigt over hvilken farve et index tal giver.

 ColorRows
Et eksempel på hvordan du kan farvelægge hver anden række.

 ComboBoxAndDatavalidation
Eksempler på Kontrolelementet ComboBox, Formularelementet ComboBox samt Datavalidering

 CommandButtonsOnWorksheet
Ønsker du at manipulere med alle CommandButtons på et ark samtidig. Hvis du kigger på denne her, så vær' opmærksom på, at der findes flere OLETyper.

 DatesFirstDayInWeek
Returnerer en datoværdi for den første ugedag (mandag) i en given uge og et givent år – udelades år benyttes det aktuelle år.

 EnterShortDates
Hurtig indtastning af datoer i et givent område i et ark

 ExcelUsingWord
Excel tager fat i Word / starter Word. Her åbnes et eksisterende dokument (sFileToOpen). Det kunne også være opstart af et nyt dokument og indsættelse af data fra Excel.

 ForEachWorkSheet
Bruges når noget kode skal afspilles for hvert eneste ark i regnearket. Makroen hopper tilbage til det ark, der var aktiveret ved makro'ens start.

 GetSaveAsFileName
Når du gerne vil vise dialogboksen til gem, og du vil bestemme hvilken sti dialogboksen skal vise brugeren, så er dette løsningen.

 JumpCells
Ofte ønskes der at hoppe rundt i arket til forskellige celler, som ikke er placeret lige ved siden af hinanden. Dette nummer tager klarer disse makro'er.

 ListComboNoDuplicates
Excel 97: Filling a ListBox With Unique Items When you display a list of items in a ListBox, you generally don't want to show duplicate items. This tip describes a clever way of filling an Excel 97 UserForm with unique items from a list. This technique is adapted from a tip by J.G. Hussey, published in Visual Basic Programmer's Journal. How it works This tip uses a Collection object, and relies on the fact that VBA generates an error if you attempt to add an item to a collection when the item already exists in the collection. The trick is to build the collection by adding all items to it, and ignore the errors that may occur. The result is a collection of unduplicated items. Example I created an example to demonstrate the technique. The items (105 of them) are stored in Column A of a worksheet. Many of these items are duplicated. The RemoveDuplicates subroutine, listed below, builds a collection that consists of the unique items in the list. It then transfers the items to a ListBox on a UserForm.

 MenuItemInsertComment
Ved aktivering af dette excel regneark udskiftes menupunktet Indsæt / Kommentar med en anden makro, således kan man undgå, at kommentarer altid starter med indholdet fra Funktioner / Indstillinger - fanebladet Standard - feltet Brugernavn

Ved ændring af menupunktets OnAction ved Aktivering og Deaktivering af regnearket sikres, at ændringen kun gælder for dette ene regneark.

 MenuItemListOfBuildInNumber
List Of ID Numbers Built-In Command Bar Control for Excel97 and Excel2000

 MenuItemSave
Skal et menupunkt kalde en anden makro eller blot deaktiveres ?

 MenuToolbarRefreshOnAction
Når du opretter en projektmappe med din egen værktøjslinie, så har du ofte problemer ved distribution. Dette skyldes, at knappernes OnAction peger på den sti, hvorunder du har gemt projektmappen hos dig. Disse rutiner omdøbes OnAction, således der peges på stien på denne pc istedetfor sti på din pc.

 MergeAllSheetsIntoOne
Hvis du har brug for at samle dine data fra alle ark ind i et ark, så er her et hint.

 MS_Graf_Galleri
Excel grafer i mange afskygninger - Graf galleriet følger med MS Office 2000, og findes typisk som C:\Programmer\Microsoft Office\Office\1030\Xl8galry.xls

 MS_VBA_ObjectMetoderEgenskaber
VBA Nøgleord & Microsoft Excel objekter, metoder og egenskaber - Engelsk / Dansk - Listen følger med MS Office 2000. Listen findes typisk som C:\Programmer\Microsoft Office\Office\1030\Vbalist.xls

 ProtectUnprotect
How to protect and unprotect sheets and workbooks using VBA.

 ReduceFileSize
Denne funktion vil reducere størrelsen på din Excel fil ved at tvinge Excel til at genberegne UsedRange for hvert enkelt ark. Testet på Excel 2003. (Excel 2007 har både flere kolonner og rækker end der er håndteret her)

 SeperatedFile
Dan en separeret fil efter eget ønske – f.eks. en komma- eller kolonsepareret fil

 SheetsExists
Checker om der findes et Ark med et bestemt navn i det aktive regneark.

   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist