Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - MergeAllSheetsIntoOne

Hvis du har brug for at samle dine data fra alle ark ind i et ark, så er her et hint.Eksempel 1

Public Sub MergeUsedRangesIntoOneSheet()
  'Flemming Vadet, September 2003, fv@smartoffice.dk
  Dim lCount As Long
  Dim wksAct As Worksheet
  Dim lRow As Long

  Set wksAct = ActiveWorkbook.Sheets.Add(Before:=ActiveWorkbook.Sheets(1))
  Application.ScreenUpdating = False

  With ActiveWorkbook
    For lCount = 1 To .Worksheets.Count
      If Not (lCount = wksAct.Index) Then
        .Worksheets(lCount).UsedRange.Copy
        With wksAct
          lRow = .UsedRange.Rows.Count + 3
          .Cells(lRow, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
        End With
      End If
    Next lCount
  End With

  ' CleanUp'
  With Application
    .CutCopyMode = False
    .ScreenUpdating = False
  End With
  Set wksAct = Nothing
End Sub
Enjoy *SS*

   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist