Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - MenuToolbarRefreshOnAction

Når du opretter en projektmappe med din egen værktøjslinie, så har du ofte problemer ved distribution. Dette skyldes, at knappernes OnAction peger på den sti, hvorunder du har gemt projektmappen hos dig. Disse rutiner omdøbes OnAction, således der peges på stien på denne pc istedetfor sti på din pc.Eksempel 1

Private Sub Workbook_Open()
  ' Indsættes i kodemodulet ThisWorkbook
  MenuToolbarRefreshOnAction "MyCommandBar1"
  MenuToolbarRefreshOnAction "MyCommandBar2"
End Sub

Public Sub MenuToolbarRefreshOnAction(ByRef scbName As String)
  ' Indsættes i et almindeligt kodemodul
  Dim lCount As Long
  Dim sOnAction As String

  For lCount = 1 To CommandBars(scbName).Controls.Count
    ' Får makroen til at gå forbi evt. tomme områder
    On Error Resume Next
    
    sOnAction = CommandBars(scbName).Controls(lCount).OnAction
    CommandBars(scbName).Controls(lCount).OnAction = _
      Right(sOnAction, Len(sOnAction) - InStr(sOnAction, "!"))
  Next lCount
End Sub
   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist