Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - MenuItemInsertComment

Ved aktivering af dette excel regneark udskiftes menupunktet Indsæt / Kommentar med en anden makro, således kan man undgå, at kommentarer altid starter med indholdet fra Funktioner / Indstillinger - fanebladet Standard - feltet Brugernavn

Ved ændring af menupunktets OnAction ved Aktivering og Deaktivering af regnearket sikres, at ændringen kun gælder for dette ene regneark.Eksempel 1

'Indsættes i ThisWorkbook
Option Explicit
'Flemming Vadet, Januar 2002, fv@smartoffice.dk
Private Sub Workbook_Activate()
  WorksheetMenuBar_Comment_OnAction
End Sub

Private Sub Workbook_Deactivate()
  WorksheetMenuBar_Reset
End Sub


'Indsættes i et almindeligt kodemodul
Option Explicit
'*** Flemming Vadet, Januar 2002, fv@smartoffice.dk
Sub WorksheetMenuBar_Comment_OnAction()
  CommandBars("Worksheet menu bar").FindControl(, 1589, , , True) _
    .OnAction = "MyAddComment"
End Sub

Sub WorksheetMenuBar_Reset()
  CommandBars("Worksheet menu bar").FindControl(, 1589, , , True) _
    .OnAction = ""
End Sub

Sub MyAddComment()
Dim sAnswer As String
  sAnswer = InputBox("Indtast din kommentar", "Indsæt kommentar")
  If sAnswer <> "" Then
    ActiveCell.AddComment
    ActiveCell.Comment.Visible = False
    'Nulstil brugernavn og formatering
    ActiveCell.Comment.Text Text:=""
    'Tilføj min egen kommentar
    ActiveCell.Comment.Text Text:=sAnswer
  End If
End Sub


Testes ved gemme, lukke og åbne regnearket, og indsætte en kommentar via menupunktet Indsæt / Kommentar. Eller blot at åbne et andet regneark, og skifte imellem dem, og opdage at menupunktet er forskelligt for de to regneark.Download eksempel

   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist