Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - SeperatedFile

Dan en separeret fil efter eget ønske – f.eks. en komma- eller kolonsepareret filEksempel 1

Public Sub MyOwnSeperatedFile()
' Flemming Vadet, August 2002, fv@smartoffice.dk
  Const sSEPERATOR As String = ","
  Const sFILE_NAME As String = "C:\test.txt"
  Dim rCell As Range
  Dim rRow As Range
  Dim rCurReg As Range
  Dim sLine As String
  Dim iFile As Integer
  ' Find a free file number
  iFile = FreeFile
  ' Remove column headers in the first row
  Set rCurReg = ActiveSheet.Range("A1").CurrentRegion
  Set rCurReg = rCurReg.Offset(1, 0).Resize(rCurReg.Rows.Count - 1, _
    rCurReg.Columns.Count)
  ' Open the file
  Open sFILE_NAME For Output As #iFile
    For Each rRow In rCurReg.Rows
      For Each rCell In rRow.Cells
        ' Make each line
        sLine = sLine & CStr(rCell.Value) & sSEPERATOR
      Next rCell
      ' Write the line into the file
      Print #iFile, Left$(sLine, Len(sLine) - 1)
      sLine = ""
    Next rRow
  ' Close the file
  Close #iFile
  ' Clean up
  Set rCell = Nothing
  Set rRow = Nothing
  Set rCurReg = Nothing
End Sub


Download eksempel

   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist