Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - CellNameExists

Checker om der findes en Celle med et bestemt navn i et regneark. Samt sletning af alle navn på navngivne celler.Eksempel 1

Public Function CellNameExists(ByRef WB As Excel.Workbook, _
    ByRef WhatName As String) As Boolean
'Flemming Vadet, Januar 2002, fv@smartoffice.dk
  On Error Resume Next
  CellNameExists = Len(WB.Names(WhatName).Name) <> 0
End Function
Eksempel 2

Private Sub ClearAllNamesInThisWorkbook()
'Flemming Dahl, Januar 2002, fd@smartoffice.dk
'Køres manuelt - sletter alle Navne på navngivne celler i regnearket.
  Dim MyName As Name
  For Each MyName In ActiveWorkbook.Names
    MyName.Delete
  Next MyName
  Set MyName = Nothing
End Sub
   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist