Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - ColoredCellsSum

Denne brugerdefinerede funktion kan summere celler i et området, som har en specifik baggrundsfarve.Eksempel 1

Public Function ColoredCellsSum( _
  ByRef rCountArea As Range, _
  ByRef rCountColor As Range) As Double
  'Flemming Vadet, September 2008, fv@smartoffice.dk
  Application.Volatile
  Dim dRetVal As Double
  Dim rCell As Range, iColor As Integer
  For Each rCell In rCountArea
    If rCell.Interior.ColorIndex = rCountColor.Interior.ColorIndex Then
      dRetVal = dRetVal + rCell.Value
    End If
  Next rCell
  ColoredCellsSum = dRetVal
End Function


I en celle skriver du nedenstående formel, hvor "F1:F20) er det område der skal undersøges og tælles for celler med samme baggrundsfarve som celle "B1" har.

Test 1

=ColoredCellsSum(F1:F20;B1)
   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist