Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - ColorRows

Et eksempel på hvordan du kan farvelægge hver anden række.Eksempel 1

Public Sub SelectedRowsGrayAndWhite()
' Flemming Vadet, August 2002, fv@smartoffice.dk
  Dim lCount As Long
  ' Gray color on every second row
  For lCount = 1 To Selection.Rows.Count
    With Selection.Rows(lCount).Interior
      If lCount Mod 2 = 0 Then
        .ColorIndex = xlNone
      Else
        .ColorIndex = 15
      End If
    End With
  Next lCount
End Sub
   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist