Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - JumpCells

Ofte ønskes der at hoppe rundt i arket til forskellige celler, som ikke er placeret lige ved siden af hinanden. Dette nummer tager klarer disse makro'er.Eksempel 1

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Flemming Vadet, December 2001, fv@smartoffice.dk
  Dim rJumpCells As Range
  Dim lNumberOfStartCells As Long
  Dim iCount As Long

  Set rJumpCells = Range("g2,g4,g6,g8,c11,c13,i2,i9,g20,j20,l20,b24,c24")
  lNumberOfStartCells = 1

  If Not Intersect(Target, rJumpCells) Is Nothing Then
    For iCount = 1 To rJumpCells.Areas.Count - lNumberOfStartCells
      If Not Intersect(Target, rJumpCells.Areas(iCount)) Is Nothing Then
        rJumpCells.Areas(iCount + lNumberOfStartCells).Activate
        Exit For
      End If
    Next iCount
  End If

  Set rJumpCells = Nothing
End Sub
Eksempel 2

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Flemming Dahl, december 2001, fd@smartoffice.dk
  Dim rJumper As Range
  Dim rJumpCells1 As Range
  Dim rJumpCells2 As Range
  Dim bJump1 As Boolean
  Dim bJump2 As Boolean
  Dim lNumberOfStartCells As Long
  Dim iCount As Long

  'NOTER dig at sidste celle i rJumpCells1 er den samme celle som
  'første celle i rJumpCells2
  'MAX længde af JumpCells' Range er 255 karakter, så ingen unødige
  'mellemrum i definationen af Range("... ...")
  'Er du i tvivl om længden, så paste a1,A2....i8,i9 ind i en celle og
  'lad en anden celle tælle =LÆNGDE(xx)
  Set rJumpCells1 = Range("D5,D7,D10,D11,D12,D15,D17,D19,H5,H6,H7,H13")
  Set rJumpCells2 = Range("H13,L23,K23,M24,L24,K24,M27,K27,M28,K28,M29")
  lNumberOfStartCells = 1

  If Not Intersect(Target, rJumpCells1) Is Nothing Then
    bJump1 = True
    Set rJumper = rJumpCells1
  End If
  
  If Not Intersect(Target, rJumpCells2) Is Nothing Then
    bJump2 = True
    Set rJumper = rJumpCells2
  End If
  
  'Hopper løs
  If bJump1 Or bJump2 Then
    For iCount = 1 To rJumper.Areas.Count - lNumberOfStartCells
      If Not Intersect(Target, rJumper.Areas(iCount)) Is Nothing Then
        rJumper.Areas(iCount + lNumberOfStartCells).Activate
        Exit For
      End If
    Next iCount
  End If
  
  Set rJumper = Nothing
  Set rJumpCells1 = Nothing
  Set rJumpCells2 = Nothing
End Sub


Koden skal placeres i arkets eget kode module - ikke i et almindeligt module. Begge eksempler reagerer på ændring i en af cellerne, hvorfor udfyldning af en celler efter fulgt af [Enter] eller for et blankt felt blot [Delete]

   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist