Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - ReduceFileSize

Denne funktion vil reducere størrelsen på din Excel fil ved at tvinge Excel til at genberegne UsedRange for hvert enkelt ark. Testet på Excel 2003. (Excel 2007 har både flere kolonner og rækker end der er håndteret her)Eksempel 1

Option Explicit

Public Sub ReduceFileSize() 
   
  Dim j As Long 
  Dim k As Long 
  Dim LastRow As Long 
  Dim LastCol As Long 
  Dim ColFormula As Range 
  Dim RowFormula As Range 
  Dim ColValue As Range 
  Dim RowValue As Range 
  Dim Shp As Shape 
  Dim ws As Worksheet 
   
  Application.ScreenUpdating = False 
  Application.DisplayAlerts = False 
   
  On Error Resume Next 
   
  For Each ws In Worksheets 
    With ws 
       'Find the last used cell with a formula and value
       'Search by Columns and Rows
      On Error Resume Next 
      Set ColFormula = .Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlFormulas, _ 
      LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 
      Set ColValue = .Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 
      LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 
      Set RowFormula = .Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlFormulas, _ 
      LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious) 
      Set RowValue = .Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 
      LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious) 
      On Error Goto 0 
       
       'Determine the last column
      If ColFormula Is Nothing Then 
        LastCol = 0 
      Else 
        LastCol = ColFormula.Column 
      End If 
      If Not ColValue Is Nothing Then 
        LastCol = Application.WorksheetFunction.Max(LastCol, ColValue.Column) 
      End If 
       
       'Determine the last row
      If RowFormula Is Nothing Then 
        LastRow = 0 
      Else 
        LastRow = RowFormula.Row 
      End If 
      If Not RowValue Is Nothing Then 
        LastRow = Application.WorksheetFunction.Max(LastRow, RowValue.Row) 
      End If 
       
       'Determine if any shapes are beyond the last row and last column
      For Each Shp In .Shapes 
        j = 0 
        k = 0 
        On Error Resume Next 
        j = Shp.TopLeftCell.Row 
        k = Shp.TopLeftCell.Column 
        On Error Goto 0 
        If j > 0 And k > 0 Then 
          Do Until .Cells(j, k).Top > Shp.Top + Shp.Height 
            j = j + 1 
          Loop 
          If j > LastRow Then 
            LastRow = j 
          End If 
          Do Until .Cells(j, k).Left > Shp.Left + Shp.Width 
            k = k + 1 
          Loop 
          If k > LastCol Then 
            LastCol = k 
          End If 
        End If 
      Next 
       
      .Range(Cells(1, LastCol + 1).Address & ":IV65536").Delete 
      .Range(Cells(LastRow + 1, 1).Address & ":IV65536").Delete 
    End With 
  Next 
   
  Application.ScreenUpdating = True 
  Application.DisplayAlerts = True 
   
End Sub


This will try to reduce the size of the Excel file by forcing Excel to recalculate the used range for each sheet. You may have a workbook that has recently increased drastically in size. Usually this is caused by Excel thinking that the used range for one or more sheets is much larger than it should be. This code will delete all unused rows and columns and may significantly reduce the size of the Excel file. This is tested for Excel 2003 (Excel 2007 have more columns and rows than this code handles)

   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist