Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - DatesFirstDayInWeek

Returnerer en datoværdi for den første ugedag (mandag) i en given uge og et givent år – udelades år benyttes det aktuelle år.Eksempel 1

Public Function FDIW(ByRef WeekNum As Integer, _
  Optional ByRef ThisYear As Integer) As Long
  If ThisYear = 0 Then ThisYear = Year(Now())
  FDIW = Evaluate("DATE(" & ThisYear & ",1,7*" & WeekNum & _
      "-3-WEEKDAY(DATE(" & ThisYear & ",,),3))")
End Function
Eksempel 2

=DATO(A2;1;7*A1-3-UGEDAG(DATO(A2;;);3))


Test 1

I en celle skriver du f.eks.
  =FDIW(45;2002)
Test 2

Eksempel 2 er VBA funktionen direkte i regnearket.
Den 1. Dato bruger året og 1 måned, lægger så ugen * 7 til,
herfra trækkes så 3 og ugedagen for 30-11 året før.
(Date(2002,,) giver altid 30-11).
   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist