Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - PrivateProfileString

Brug en txt eller ini fil til at holde f.eks. et fakturanr eller andetEksempel 1

Public Sub GetFakturaNr()
'Flemming Vadet, Maj 2000, fv@smartoffice.dk
  Const sFaktSection As String = "Faktura"
  Const sFaktKey As String = "FakNr"
  Dim sFaktNo As String
  Dim sFilePath As String
  
  ' Filen der indeholder FakturaNummerNøglen
  sFilePath = "C:\FakturaOplysninger.ini"

  ' Henter FakturaNummeret fra filen.
  sFaktNo = System.PrivateProfileString(sFilePath, _
    sFaktSection, sFaktKey)
  
  ' Tilføjer 1 til FakturaNummeret
  If sFaktNo = "" Then
    sFaktNo = "1"
  Else
    sFaktNo = CStr(CLng(sFaktNo) + 1)
  End If
  
  ' Gemmer Nyt FakturaNummer
  System.PrivateProfileString(sFilePath, sFaktSection, _
    sFaktKey) = sFaktNo
  
  ' Kalder gendannelse af bogmærke
  ' Her er det valgt at bogmærket i Word har sammen navn,
  ' som nøglen i ini-filen
  SetBookmarkAgain sFaktKey, sFaktNo

End Sub

Public Sub SetBookmarkAgain(ByRef sName As String, _
  ByRef sContents As String)
'Flemming Vadet, Maj 2000, fv@smartoffice.dk
  'Finder bogmærket "sName" - indsætter i og gendanner bogmærket
  Dim rBookmark As Range
  If ActiveDocument.Bookmarks.Exists(sName) Then
    Set rBookmark = ActiveDocument.Bookmarks(sName).Range
    rBookmark.Text = sContents
    rBookmark.Bookmarks.Add sName
  End If
End Sub


Ini eller txt filen skal i dette eksempel kun indeholde to linier [Faktura] FakNr = 1

   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist