Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - FontReplacer

Har du brugfor at gennemløbe dit dokument, og ændre skrifttype, skriftstørrelse eller begge, så er her inspiration hertilEksempel 1

Public Sub FontTypeReplacer()
  ' Flemming Vadet, September 2003, fv@smartoffice.dk
  Const sFONT_FROM As String = "Arial"
  Const sFONT_TO As String = "Times New Roman"
  Dim lCount As Long
  
  With ActiveDocument
    For lCount = 1 To .Characters.Count
      With .Characters(lCount).Font
        If .Name = sFONT_FROM Then
          .Name = sFONT_TO
        End If
      End With
    Next lCount
  End With
End Sub
Eksempel 2

Public sub FontSizeReplacer()
  ' Flemming Dahl, September 2003, fd@smartoffice.dk
  Const sFONT_FROM As String = "Arial"
  Const sFONT_TO As String = "Times New Roman"
  Dim lCount As Long
  
  With ActiveDocument
    For lCount = 1 To .Characters.Count
      With .Characters(lCount).Font
		Select case .Size
		  Case 10
			.Size = 8
		  Case 12
			.Size = 10
		  Case 14
			.Size = 12
		  Case 16
			.Size = 14
		  Case 18
			.Size = 16
		  Case 20
			.Size = 18
		End Select
      End With
    Next lCount
  End With
End Sub
   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist