Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - FileSaveAs

Når dialogboksen "Filer / Gem som" ønskes vist for brugeren, samtidig med at der skal være skiftet til den rigtige mappe, og måske forslå et filnavn. Denne metode er den bedste Win-Consult har mødt endnu.Eksempel 1

Public Sub FileSaveAsInDirectory_01()
'Flemming Vadet, Maj 2001, fv@smartoffice.dk
  With Dialogs(wdDialogFileSaveAs)
    .Name = "C:\Temp\"
    .Show
  End With
End Sub
Eksempel 2

Public Sub FileSaveAsInDirectory_02()
'Flemming Dahl, Maj 2001, fd@smartoffice.dk
  With Dialogs(wdDialogFileSaveAs)
    .Name = "C:\Temp\" & ActiveDocument.Name
    .Show
  End With
End Sub
Eksempel 3

Public Sub FileSaveAsInDirectory_03()
'Flemming Dahl, Maj 2001, fd@smartoffice.dk
  With Dialogs(wdDialogFileSaveAs)
    .Name = "C:\Temp\" & "Beskrivelse"
    .Show
  End With
End Sub
   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist