Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - Bookmarks

Indsætter værdi i bogmærke, og gendanner bogmærket.Eksempel 1

Public Sub SetBookmarkAgain(ByRef sName As String, _
  ByRef sContents As String)
'Flemming Vadet, Maj 2000, fv@smartoffice.dk
  'Finder bogmærket "sName" - indsætter i og gendanner bogmærket
  Dim rBookmark As Range
  If ActiveDocument.Bookmarks.Exists(sName) Then
    Set rBookmark = ActiveDocument.Bookmarks(sName).Range
    rBookmark.Text = sContents
    rBookmark.Bookmarks.Add sName
  End If
End Sub
   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist