Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - ReadFilesInDirectory

Gennemløb et bibliotek for alle filer eller alle filer af en specifik type, og indlæs dem i et array for videre behandling.Eksempel 1

Option Explicit

Private mstrFileNames() As String
Private miX As String

Public Sub DebugPrintFilesNames()
  Dim iZ As Integer
  
  FindTheFiles "d:\VBA\_Test\", "xls"

  For iZ = 1 To miX
    Debug.Print mstrFileNames(iZ)
  Next iZ
End Sub


Public Sub FindTheFiles(ByVal strFilePath As String, ByVal strFileType As String)
  Dim strTmpFileName As String

  'Vælger bibliotek
  If Not Right(strFilePath, 1) = "\" Then strFilePath = strFilePath & "\"
  miX = 0
    
  'Indlæsning af filer til et array
  miX = 0
  ReDim Preserve mstrFileNames(miX)
  strTmpFileName = Dir(strFilePath)
  mstrFileNames(miX) = strTmpFileName
  
  Do
    strTmpFileName = Dir
    If strTmpFileName <> "" Then
      If LCase(Right(strTmpFileName, Len(strFileType))) = LCase(strFileType) Then
        miX = miX + 1
        ReDim Preserve mstrFileNames(miX)
        mstrFileNames(miX) = strTmpFileName
      End If
    Else
      Exit Do
    End If
  Loop

  'Sortering af filnavne alfabetisk (kun i Word)
  'WordBasic.SortArray mstrFileNames()
End Sub


Hvis du skal indlæse alle filer, så skal du efterlade strFileType blank. Altså kald makroen f.eks. således FindTheFiles "d:\VBA\_Test\", ""

   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist