Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - KeyPressNumbersOnly

Bruges til at sikre, at brugeren kun indtaster tal i en TextBoxEksempel 1

Public Sub KeyPressNumbersOnly(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
'Flemming Vadet, April 2000, fv@smartoffice.dk
  'eks. i KeyPress subben:  KeyPressNumbersOnly KeyAscii
  Select Case KeyAscii
    Case vbKey0 To vbKey9, vbKeyBack
    Case Else
      Beep
      KeyAscii = 0
  End Select
End Sub


Opret en Userform, og indsæt en TextBox herpå

Test 1

Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
  KeyPressNumbersOnly KeyAscii
End Sub
   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist