Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - FileInUse

Check om en fil allerede er åben. Når du arbejder med åbning af flere filer, og har brug at håndtere det at filen ikke kan åbnes, fordi den allerede er åbnet, så kan du benytte eller bygge videre på denne funktionEksempel 1

Public Function FileAlreadyOpen(FullFileName As String) As Boolean
	' returns True if FullFileName is currently in use by another process
	' example: If FileAlreadyOpen("C:\FolderName\FileName.xls") Then...
	Dim bRetVal As Boolean
	Dim f As Integer
  f = FreeFile
  
	On Error Resume Next
  
	Open FullFileName For Binary Access Read Write Lock Read Write As #f
  Close #f
  
	' If an error occurs, the document is currently open.
  If Err.Number <> 0 Then
    bRetVal = True
    Err.Clear
    'MsgBox "Error #" & Str(Err.Number) & " - " & Err.Description
  Else
    bRetVal = False
  End If
  
	On Error GoTo 0

	FileAlreadyOpen = bRetVal
End Function
   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist